ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรภนา    แสนยะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)