ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พัทธดณย์    เจริญศิริ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)