ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สวัสดิ์    แสนใจ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)