ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิสิทธิ์    นาคเงิน
ตำแหน่ง
อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)