ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปริยาภัทร    ประจันบาล
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สังกัด
สพป.สมุทรสาคร