ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศรภัครัศศ์    ยะอะนันต์
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)