ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุทุมพร    เครือบคนโท
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองชุมแสงศรัทธาคาร
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3