ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นุจารินทร์    ชินโชติ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยน้ำใส
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3