ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภารัตน์    สำราญจิตร
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1