ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุปราณี    โสมกูล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านซาด
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2