ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.ต. วัฒนชาติ    มานุมุติ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นนทบุรีพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)