ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ดิเรก    อุ่นวงษ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่ริมวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)