ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อรจิรา    ชุมชื่น
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองฆ้อง
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1