ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จิระพันธ์    สาดสูงเนิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองประสงค์
สังกัด
สพป.กระบี่