ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ภัคดีพรรณ    พุยศิริ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเกตุสโมสร
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1