ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ลัดดาวัลย์    เตชะนา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เวียงมอกวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)