ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรินทร์    รุ่งเพียร
ตำแหน่ง
จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นนทบุรีพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)