ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ธนพร    ธนสีลังกูร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดศรีโพธาราม
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4