ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ธนพร    ธนสีลังกูร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดศรีโพธาราม
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 4