ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง มณทิพย์    บุญมณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหว่างคลอง
สังกัด สพป.กระบี่