ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สกุลตลา    ไผ่ผาด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1