ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชญานุตม์    ภวภูตานนท์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ยางตลาดวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)