ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ณัฐพงษ์    ตันมิ่ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน น้ำดิบวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)