ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นงนุช    ไกกี
ตำแหน่ง
ครู ปฏิบัติการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปากคลองบางขนาก
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1