ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อำนวยพร    ประจิตร
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปากคลองบางขนาก
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1