ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พูนผล    แก้วจันทร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
น้ำดิบวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)