ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อัมพิกา    ติ๊บกวาง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
น้ำดิบวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)