ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ศิริพร    ปัญญาอุ้ย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
น้ำดิบวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)