ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ธีรนุช    ผุดสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน น้ำดิบวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)