ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ภัทรพร    รอดสม
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแขวงเภา
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4