ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภาพร    ทองเงิน
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเนินพยอม
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2