ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นรินทร์    นาบำรุง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2