ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว พรฤทัย    ศรีวิชัย
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สารภีพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)