ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิชัย    โนนทิง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองผักแว่น
สังกัด
สพป.บึงกาฬ