ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อภิสิทธิ์    สังข์เมือง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโป่งวัวแดง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2