ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นายอภิสิทธิ์    สังข์เมือง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านทุ่งใหญ่
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2