ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กันตภา    สัยวุฒิ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1