ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญสม    ปัญญาเหลือ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
จารย์วิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)