ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมัคร    มูลประการ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 4