ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุชาติ    นาน้อย
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามชัย
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)