ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศุภลักษณ์    ดวงจะโปะ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองแวงพิทยาคม
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 4