ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พุฒิสรรค์    ขำอภัย
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโพธิ์สังฆาราม
สังกัด
สพป.สิงห์บุรี