ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมศักดิ์    พ่วงพร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สี่แยกเขาดิน
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2