ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภานุพงษ์    ศรีดารา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโสกกาวดาวเรือง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3