ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เขมิกา    ศิริองอาจ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1