ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พิมพ์ชนก    ประดิษฐานุสรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไทรงาม
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1