ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ภาวิณี    แก้วคำรอด
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กันทรลักษ์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)