ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปราโมทย์    เพ็ชรคล้าย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกกลาง
สังกัด
สพป.กระบี่