ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เนื้อทิพย์    นวมศรี
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดแก้วกระจ่าง
สังกัด
สพป.อ่างทอง