ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภาวดี    โชติกเสถียร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งเกาะญวน
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1