ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีชา    สุขกุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกกลาง
สังกัด
สพป.กระบี่