ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกียรติศักดิ์    พิมสาร
ตำแหน่ง
พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)